dcsimg

Kraftledningar

Vid uppförandet av ett vindkraftverk ska vissa säkerhetsavstånd hållas till kraftledningar.

Ett vindkraftverk får inte placeras så nära en kraftledning att det skulle kunna falla över ledningen vid eventuellt haveri. Vidare behöver avståndet vara tillräckligt mellan kraftledningens och vindkraftverkets jordningspunkter. Om den aktuella kraftledningen besiktas med hjälp av helikopter måste avstånden vara tillräckliga för säker flygbesiktning.

Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2015-11-11