dcsimg

Drift

I anknytning till drift finns det regler och andra aspekter som är viktiga att känna till.

När vindkraftverken väl är i drift finns det regler som styr kontroll och tillsyn av verken.

Det finns även allmänna bestämmelser om drift, felanmälan och journalföring av hindermarkering.

Vid driftstörningar ska Sjöfartsverket kontaktas.

Publicerad: 2015-11-11
Ändrad: 2015-11-12