dcsimg

Frågor och svar (FAQ)

Verksamhetsutövare

Verksamhetsutövarens ansvar är att registrera följande uppgifter:
• samtliga befintliga vindkraftverk som den egna organisationen äger
• samtliga vindkraftverk som den egna organisationen projekterar
• de verk som en gång har varit planerade men av olika anledningar inte längre är aktuella för projektering och/eller byggnation. Dessa verk ska markeras som ej aktuella.

Arbete pågår för att göra registrering av verk i Vindbrukskollen obligatorisk, men tills dess att ett eventuellt obligatorium infunnit sig är det önskvärt att myndigheter och verksamhetsutövare hjälps åt med att hålla projektens uppgifter uppdaterade. Behöver man hjälp med att uppdatera sina projekt går det bra att kontakta Vindbrukskollens kansli.

Du kan läsa mer om hur du som verksamhetsutövare använder Vindbrukskollen i Användarhandboken.

Länsstyrelser och kommuner

Myndigheten ska registrera uppgifter kring beslut samt datum för när handlingar inkommer.

Det är i första hand verksamhetsutövaren som ska registrera nya projekteringsområden. Om verksamhetsutövaren inte lägger in området i Vindbrukskollen bör myndigheten göra detta så att området blir synligt i Vindbrukskollen.

Om det finns verk i er kommun/ert län som ännu inte är registrerade i Vindbrukskollen, vänligen registrera dessa. Det går bra att kontakta Vindbrukskollens kansli för att få hjälp.

Arbete pågår för att göra registrering av verk i Vindbrukskollen obligatorisk, men tills dess att ett eventuellt obligatorium infunnit sig är det önskvärt att myndigheter och verksamhetsutövare hjälps åt med att hålla projektens uppgifter uppdaterade.

Du kan läsa mer kring de olika rollerna i Vindbrukskollen i Användarhandboken

Vindbrukskollens kansli

Vindbrukskollens kansli arbetar med att ge stöd och support till samtliga användare. Kansliet uppdaterar användarstöd och information på Vindlov och lägger in nya användare i systemet. Kansliet arbetar löpande med kvalitetssäkring och systemutveckling för att Vindbrukskollen ska bli en så användarvänlig och bra karttjänst som möjligt.

 

Du loggar in högst upp till höger på skärmen genom att klicka på "Logga in". Du använder företagets organisationsnummer som användarnamn, samt det lösenord som du fått skickat till dig då du skapade ditt användarkonto.

Inloggningsfunktionen används av verksamhetsutövare och myndigheter för att kunna lägga in uppgifter om projekteringsområden och vindkraftverk. För att titta på kartbilden och söka samt se vindkraftverk behöver du inte ha ett användarkonto.

För att kunna logga in behöver din organisation vara en registrerad användare i Vindbrukskollen. Du registrerar dig som användare via ett webbformulär på vår informationssida Användarkonto. Alla länsstyrelser och kommuner tilldelades ett användarkonto i samband med att Vindbrukskollen startade som deras anställda kan använda för att uppdatera Vindbrukskollen.

Om du har tappat bort ditt lösenord klickar du på ikonen "Logga in" i Vindbrukskollen. Klicka på knappen "Återställ lösenord". Då skickas ett nytt lösenord till den e-postadress som är kopplad till ditt organisationsnummer i Vindbrukskollen. För kommuner och länsstyrelser är organisationsnumret kopplat till myndighetens centrala e-postadress.

Om du vill byta till ett nytt lösenord klickar du på ikonen "Logga in" i Vindbrukskollen. Klicka sedan på knappen "Byt lösenord". Du kommer då till en ruta med fyra fält som ska fyllas i. Avsluta med att klicka på "Ok" så är bytet av lösenord genomfört.

Om du har problem med att återställa lösenord eller med inloggning generellt, tveka inte att kontakta Vindbrukskollens kansli.

Du tänder och släcker kartlagren genom att bocka i eller ur rutan framför de lager du är intresserad av. Detta avgör vilka lager som blir synliga i Vindbrukskollens kartbild.
Det räcker att du markerar ett kartlager för att det ska visas i kartan. Du behöver alltså inte klicka i alla underliggande kartlager för att aktivera hela grupplagret.

För att se vilka kartlager som döljer sig under varje grupplager (huvudrubrik) klickar du på pilen framför rubriken så öppnas den och underliggande lager blir synliga.

Du kan söka fram kartlager i lagerlistan genom sökfältet högst upp. Skriv in det du söker för att få förslag på tillgängliga lager.

Till höger om kartlagren kan du hitta tre punkter som är klickbara. Om du klickar på dessa så kan du zooma till lagrets utbredning eller ställa in transparens för lagret. Denna funktion är användbar då vissa kartlager gör att man inte ser bakgrundskartan om inte färgstyrkan tonas ned.

Klickar du på nedåtpilen framför kartlagrets rubrik visas den symbol kartlagret har i Vindbrukskollens karta.

Gör den sökning med de val och avgränsningar du önskar exportera. Klicka på knappen "Exportera till Excel" längst ned på högerpanelen.
Tänk på att sökningens omfattning är begränsad till att hitta information om ca 1000 vindkraftverk. Begränsa därför din sökning till 1-4 län per sökning.

Vill du ha en sammanställning av alla områden/verk som finns i Vindbrukskollen kan du istället klicka på knappen "Exportera allt" i sökverktyget. Då får du ut en lista över alla projekteringsområden och vindkraftverk i Vindbrukskollen. Denna lista uppdateras varje natt.

Vindbrukskollen är en levande databas och varje gång det händer något i ett projekt (en ansökningshandling skickas in, ett beslut fattas etc.) bör detta registreras i Vindbrukskollen. Vindbrukskollen är en frivillig webbtjänst som ger en ögonblicksbild. Den ska därför ses som en vägledning.

Vindbrukskollens kansli arbetar kontinuerligt med kvalitetssäkring av Vindbrukskollen och har möjlighet att hjälpa till att lägga in information som övriga parter inte lagt in. Det ligger ett förslag hos regeringen sedan november 2015 att göra registrering av verk i Vindbrukskollen obligatorisk.

Med den nya versionen av Vindbrukskollen är det inte längre nödvändigt att ha tilläggsprogrammet Microsoft Silverlight. Nu kan du nå karttjänsten från de flesta webbläsare.

Skulle Vindbrukskollen "låsa sig" eller att lagren inte tänds som du har klickat i så stäng Vindbrukskollen och starta om din webbläsare.Skulle inte detta hjälpa är du välkommen att kontakta Vindbrukskollens kansli.

Har du problem med att komma åt Vindbrukskollens karttjänst kan det hjälpa med att ta bort webbhistorik och cache i din webbläsare alternativt surfa i privat läge.

Ett tips är att stänga ner Vindbrukskollen då man inte längre använder karttjänsten.

Vindbrukskollens kontaktuppgifter

Telefonsupport: 010-22 44 300
vindbruk...@lansstyrelsen.se

Publicerad: 2015-11-13
Ändrad: 2018-04-24