dcsimg

Vindbrukskollens olika delar

Vindbrukskollens huvuddelar är kartan, högerpanelen och vänsterpanelen

Alla kan söka och bearbeta information i Vindbrukskollen. Verksamhetsutövare, länsstyrelser och kommuner kan även logga in och uppdatera uppgifter.

Surfar du in på karttjänsten från mobil eller surfplatta har du tillgång till samma innehåll som fullversionen från datorn men saknar möjlighet till inloggning, full sökfunktionalitet och uttag av statistik.

Karta, högerpanel och vänsterpanel

Vindbrukskollen består av tre huvuddelar. Den publika delen innehåller kartan och verktyg för att hitta och bearbeta information. Den publika delen är tillgänglig för alla och kräver ingen inloggning.
Verksamhetsutövare, kommuner och länsstyrelser har även tillgång till verktygen i vänsterpanelen, där de efter inloggning kan registrera och redigera information. I huvudmenyn finns även möjlighet för alla användare att välja språk. I dagsläget finns svenska och engelska för allt utom kartlagren och dess information.

Olika hjälpsidor för hur man använder Vindbrukskollen finns, till exempel en användarhandbok.

Söka och bearbeta information

Alla användare kan söka och bearbeta information i Vindbrukskollen.

Genom att tända och släcka olika kartlager i lagerlistan kan användaren styra vilka uppgifter som visas på kartan, till exempel vindkraftverk, projekteringsområden, natur- och kulturvärden, vindkarteringar eller annan kartbaserad information som har betydelse för etableringen av vindkraft.

Användaren kan göra sökningar på vindkraftverk inom olika geografiska områden, till exempel en kommun eller ett län, och exportera uppgifter från dessa sökningar till en Excelfil. Vidare kan man dela kartbilden med en annan användare, skriva ut en karta eller spara den som en PDF. Vindbrukskollen tillhandahåller även en WMS-tjänst och shapefiler som kan användas för att importera data om vindkraftverken till ett eget GIS-program. 

Inmatning av information i e-tjänsten

Verksamhetsutövare, länsstyrelser och kommuner får även tillgång till e-tjänsten genom att logga in i Vindbrukskollen.
De uppgifter som läggs in i e-tjänsten utgör den information om vindkraftverk och projekteringsområden som finns i Vindbrukskollen.

Länsstyrelserna kan uppdatera vissa uppgifter i Vindbrukskollen via diariesystemet Platina.

Läs mer om hur inmatning av uppgifter i Vindbrukskollen kan göras i kapitel 3 i användarhandboken.

Vindbrukskollens kontaktuppgifter

Telefonsupport: 010-22 44 300
vindbruk...@lansstyrelsen.se

Publicerad: 2016-05-30
Ändrad: 2018-04-24